Ogólnopolska narada kadry kierowniczej OHP

         20 czerwca 2013 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się ogólnopolska narada kadry kierowniczej OHP.

Przewodniczył jej Komendant Główny OHP Marian Najdychor, a uczestniczyli w niej zastępcy Komendanta Głównego OHP Wieńczysław Andrzej Targ i Wojciech Szewczyk, dyrektorzy Biur Komendy Głównej OHP, wojewódzcy komendanci oraz dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP.

Podczas narady dokonano rozliczenia z realizacji zaleceń i decyzji Komendanta Głównego OHP z ostatnich ogólnopolskich narad kadry kierowniczej oraz zaleceń z ocen rocznych jednostek organizacyjnych OHP.

Omówiono zadania dla jednostek organizacyjnych OHP z zakresu organizacji i planowania na najbliższy okres rozliczeniowy oraz z zakresu promocji.

Zaprezentowano wstępne koncepcje projektów systemowych planowanych do realizacji w latach 2013 – 2015 przez OHP i rozliczono jednostki organizacyjne OHP w zakresie rezultatów projektów systemowych „Nowe perspektywy” i „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2”. Omówiono problematykę zachowania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” oraz wdrożenie projektu „Nowe perspektywy 2”.

Wiele uwagi poświęcono wytycznym do organizacji procesu kształcenia i wychowania w roku szkolnym 2013/2014 oraz zalecenia dotyczące organizacji przedsięwzięć i bezpiecznego spędzania czasu wolnego przez młodzież w okresie wakacji.

Przedstawiono również komunikaty i wytyczne dotyczące realizacji zadań w zakresie: rynku pracy, projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” i tworzenia OSZ w ramach ww. projektu, funkcjonowania Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM) oraz refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników.

Ponadto omówiono wykonanie planu dochodów budżetowych w ramach rezerwy celowej i budżetu państwa, realizację zapisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” i wykorzystanie bazy OHP w okresie wakacyjnym.

Podsumowania narady dokonał Komendant Główny OHP Marian Najdychor przedstawiając zalecenia i wytyczne do realizacji na najbliższe miesiące.

 

DSC_5450

 

DSC_5451