Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi – Psycholog Depresja

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne.

Termin składania ofert 15.01.2018r.

Numer postępowania nadany przez zamawiającego: ZP1/Psycholog Depresja/OSDZ YEI/2018/Roskosz

Załączniki:

ZP 1 Ogłoszenie o zamówieniu Psycholog Depresja

ZP 1 WZUS Psycholog Depresja

ZP 1 Formularz ofertowy Psycholog Depresja

ZP 1 Wzór umowy

informacja z otwarcia ofert

informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia