Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi – j. angielski

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do składania ofert przy udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla 4 osób w wieku 18 – 24 lata w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Termin składania ofert 17.01.2018r.

Numer postępowania nadany przez zamawiającego: Nr: ZP2/Język angielski/OSDZ YEI/2018/Roskosz

Załączniki:

ZP 2 ogłoszenie język angielski.

ZP 2 WZUS język angielski

ZP2 Formularz ofertowy – język angielski

ZP2 – Wzór umowy

informacja z otwarcia oferty

informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia