Odpowiedzialność karna nieletnich

2 grudnia 2008 r. w internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP przy ul. Sikorskiego 5 w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie młodzieży OHP z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.
Sierżant Szymon Markowski, który przybył na zaproszenie pedagog Edyty Trębickiej, wygłosił prelekcję na temat odpowiedzialności karnej, przestrzegania ładu i porządku publicznego. Można było się dowiedzieć za jakie czyny i wykroczenia odpowiadają młodzi ludzie, jakie mają prawa i obowiązki wobec rodziców, nauczycieli i dorosłych oraz czego dotyczą normy i zasady współżycia społecznego. Poruszono także temat agresji, przemocy i środków odurzających.
Nieznajomość prawa nie zwalnia nikogo z odpowiedzialności, dlatego przypominanie o tym pozwala mieć nadzieję, że w przyszłości wychowankowie Ochotniczych Hufców Pracy rzadko będą musieli ponosić konsekwencje swojego niewłaściwego postępowania.