Odpowiedzialność karna nieletnich

W internacie OHP odbyło się spotkanie z kierownikiem Zespołu Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Głównym celem spotkania była szeroko pojęta edukacja prawna, która stanowi najlepszą profilaktykę wszelkich niewłaściwych zachowań młodych ludzi. Podczas spotkania pani Ewa Razukiewicz wskazała młodzieży, gdzie istnieją granice między głupstwem, a przestępstwem, żartem, czy wykroczeniem a także uświadomiła młodzieży, że wiele niewłaściwych zachowań wobec kolegów, wychowawców czy nauczycieli posiada znamiona przestępstw, które ścigane są z urzędu. Młodzi ludzie muszą zdawać sobie sprawę z tego, że to, co czasami wydaje się niewinnym czynem może mieć swój finał na sali sądowej, a w konsekwencji może skończyć się upomnieniem, nadzorem kuratora sądowego, zakładem poprawczym, czy nawet pobytem w zakładzie karnym. Czas ferii zimowych, kiedy młodzież ma więcej wolnego czasu stwarza warunki do tego, aby nie kontrolować siebie i swojego zachowania. Niestety, można wtedy popełnić mnóstwo błędów, które mogą mieć swój finał w sądzie.

Uczestnicy OHP wykazali duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, dyskutowali, zadawali pani Ewie pytania.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tego typu zajęciach przyczyni się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności naszych uczestników za swoje zachowanie.

Edyta Trębicka