Odbyli staż zawodowy na Węgrzech

W dniach 11 – 24.03.2018r. dziesięcioosobowa grupa wychowanków Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wraz z opiekunami uczestniczyła w realizacji stażu zawodowego w miejscowości Gyomaendrőd na Węgrzech.  Projekt jest realizowany wspólnie z instytucją partnerską, którą jest Węgierskie Stowarzyszenie Del-Alfod Europai Unio Okatasi, Gazdasagi, Kulturalis, Integracios Egyuttmukodest Koordinalo Egyesulet, staż zawodowy młodzież odbywała w placówce kształcenia zawodowego: Skola Bethlen Gabor.

W stażu wzięła udział młodzież kształcąca się na poziomie szkół zawodowych w zawodzie: kucharz oraz mechanik pojazdów samochodowych, każdy ze stażystów miał okazję pracować na stanowisku zgodnym z profilem kształcenia realizowanym w Polsce.

Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie stażystów w nauce danego zawodu
i poznaniu języka branżowego jak również kultury, tradycji, zwyczajów i organizacji pracy kraju przyjmującego, tego rodzaju doświadczenia zwiększają szanse młodzieży na znalezienie pracy po zakończonym procesie edukacji.

Uczestnicy mieli okazję zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, poznać praktyczny charakter zawodów w których się kształcą oraz mieli możliwość poznania zagranicznych standardów pracy.

Dwutygodniowy wyjazd był także doskonałą okazją na poznanie nowych ludzi jak również zobaczenie ciekawych miejsc. Prócz praktycznej części wyjazdu w programie przewidziane były także wycieczki
i atrakcje kulturalne, które pozwoliły na lepsze poznanie regionu, jego kultury i historii jak również na poznanie smaków tradycyjnej kuchni węgierskiej. Młodzież zwiedziła stolicę Węgier – Budapeszt, zobaczyła wiele cennych zabytków związanych z historią państwa węgierskiego między innymi Plac Bohaterów, monumentalną katedrę świętego Istvána, Zamek Królewski, Basztę Rybacką.

Ponadto w czasie pobytu młodzież zwiedziła średniowieczny gotycki zamek obronny położony
w miejscowości Gyula, muzeum malarstwa Vidovszky oraz miała okazję korzystać z basenów termalnych.

Wyjazd na staż zawodowy odbywał się w ramach realizowanego projektu „Czas na staż”, który jest finansowany ze środków programu Erasmus +.