Od szkolenia do zatrudnienia – YEI – warsztaty przygotowujące do usamodzielniania się

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w dn. 14.03.2018r. zakończono realizację warsztatów przygotowujących do usamodzielnienia się uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Celem realizowanych zajęć było nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia życia na własny rachunek. Warsztaty zawierały cztery moduły: zarządzanie domowym budżetem, kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, podstawy przedsiębiorczości oraz prawo pracy, podatki i ubezpieczenia społeczne.

Dzięki zrealizowanym zajęciom młodzież nabyła umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym, uzyskała informacje w jaki sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych jak również poznała podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy i podatku dochodowego. Dodatkowo podczas spotkań poruszano kwestie związane z rejestracją działalności gospodarczej, podjęto próbę zaszczepienia wśród młodych osób postaw przedsiębiorczych oraz dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy potrzebnej do założenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu młodzież ma zapewnione wyżywienie, ubezpieczenie NNW oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany jest w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”.