Obchody Światowego Dnia Ziemi

            W dniu 22 kwietnia 2013 roku  młodzież uczestnicząca w OHP i mieszkająca w internacie ECKiW przy ul. Sikorskiego, obchodziła Światowy Dzień Ziemi.

           Wykorzystując nadarzającą się okazję, młodzież postanowiła posprzątać teren wokół internatu. Pobudzeni wiosennym słońcem, wychowankowie raźno zabrali się do pracy. W ruch poszły worki i kubełki – zaczęło się wielkie sprzątanie.

          Celem akcji było min. kształtowanie odpowiedzialności za środowisko, które jest naszym wspólnym dobrem, a także promowanie jego ochrony poprzez uwiadomienie młodzieży, jakie zagrożenie (nie tylko dla przyrody, ale i ludzi) stwarza bezmyślne wyrzucanie śmieci.

 

to2

 

to

 

to3

 

to4