“Nowe perspektywy 2” zakończone

logo kl+ue

10 czerwca 2014 r. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyło realizację ogólnopolskiego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Nowe perspektywy 2”.

IMG_1264

W trakcie spotkania podsumowującego młodzież wypełniała ankiety ewaluacyjne oraz otrzymała zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobycie wiedzy i kwalifikacji.

W projekcie uczestniczyła 20 osobowa grupa młodzieży w wieku 15 – 17 lat zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty oraz 20 osobowa grupa w wieku 18 – 25 lat nieaktywna zawodowo, pragnąca nabyć odpowiednie kwalifikacje i umiejętności praktyczne mające ułatwić im znalezienie pracy.

Beneficjenci z grup kat. A podczas realizacji projektu uczestniczyli w grupowych i indywidualnych zajęciach z psychologiem, grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego, warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, warsztatach informatycznych oraz zajęciach kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Osoby z grup kat. B skorzystali ze wsparcia psychologa, doradcy zawodowego oraz wzięli udział w kursie języka angielskiego, kursie komputerowym ECDL START, kursie przedsiębiorczości, kursach zawodowych oraz praktykach u pracodawców. Ponadto 17 osób uczestniczyło w kursie prawa jazdy kat. B.

Kurs prawa jazdy kat. B

Uczestnictwo w projekcie umożliwiło młodym ludziom zmianę ich postaw, wzrost wiary we własne możliwości, zdobycie umiejętności gospodarowania czasem jak również kwalifikacji i umiejętności praktycznych potwierdzonych zaświadczeniami i certyfikatami.

Dodatkowo w trakcie zajęć młodzież miała zapewnione ubezpieczenie NNW, bezpłatne wyżywienie i dofinansowanie kosztów dojazdu.

Projekt „Nowe perspektywy 2” był doskonałą okazją dla młodych ludzi do zdobycia wiedzy, nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych ułatwiających poruszanie się po rynku pracy.