Nasze Boże Narodzenie

6 grudnia 2017 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyła się trójstronna międzynarodowa wymiana młodzieży zorganizowana w ramach  Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W trwającej od 30 listopada br. wymianie uczestniczyła 37-osobowa grupa młodzieży wraz z liderami z Polski, Niemiec i Białorusi.

Celem projektu było przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, poznanie i nauka kolęd i pastorałek śpiewanych w Polsce, Niemczech i na Białorusi, wzbudzanie szacunku wobec wiary, uwrażliwienie na sztukę, pobudzanie do działań artystycznych oraz zrozumienie i uświadomienie młodzieży prawdziwego aspektu świąt.

Podczas pobytu w Roskoszy uczestnicy projektu przeprowadzili gry i zabawy integracyjne, stworzyli słowniczek podstawowych pojęć w języku polskim, niemieckim i białoruskim, uczestniczyli w warsztatach cukierniczych wypiekając świąteczne ciasteczka, rogaliki i bułeczki, zwiedzili Białą Podlaskę oraz brali udział w animacjach sportowo-rekreacyjnych na sali gimnastycznej bialskiego AWF.

Wiele czasu, zaangażowania i zdolności aktorskich wymagały prace nad występem bożonarodzeniowym. Na uznanie zasługuje fakt, że młodzież z innych krajów uczyła się swojej roli w języku polskim by dzieci mogły zrozumieć sens przedstawienia.

Wieczorami każdy kraj z osobna organizował wieczorek międzykulturowy, podczas którego prezentowano kulturę, historię swojego kraju, stroje, zabawy narodowe, kulinarne specjały oraz zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe.

W ramach projektu młodzież odwiedziła Warszawę poznając historię miasta i zwiedzając najważniejsze zabytki: Stare Miasto, Syrenkę Warszawską, Łazienki Królewskie, Grób Nieznanego Żołnierza a także odwiedziła Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Uwieńczeniem wymiany było przeprowadzenie występu bożonarodzeniowego dla dzieci z Domu Dziecka i świetlic środowiskowych. Młodzież wystawiła bajkę „O dwunastu miesiącach”, zaśpiewała najpopularniejszą na świecie kolędę „Cicha noc” po jednej zwrotce w języku polskim, niemieckim, białoruskim i angielskim oraz wspólnie z dziećmi zaśpiewała „Jingle bells”. Ponadto każdy kraj zaśpiewał w swoim języku pastorałkę i zaprosił dzieci do typowych w swoim kraju zabaw świątecznych. Świetnie poprowadzona przez uczestników konferansjerka w trzech językach pozwoliła dzieciom poznać inne języki. Występ bożonarodzeniowy zakończył się słodkim poczęstunkiem a każde dziecko na pożegnanie dostało paczuszkę z siankiem i malutkim Jezuskiem.

Na uroczystej kolacji pożegnalnej dyrektor ECKiW OHP Karol Sudewicz wręczył młodzieży certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

Poprzez realizację projektu podjęto wspólną refleksję nad tradycjami, zwyczajami i obrzędami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia a młodzi ludzie mieli okazję uświadomić sobie prawdziwy aspekt świąt, zrozumieć, że jest to czas prawdziwego zbliżenia, pojednania, czas miłości i dobroci.