Nasza przyszłość 2: zajęcia z socjoterapeutą

 
 
W okresie 10 – 22. 06.2010 r. ECKiW OHP w Roskoszy w ramach Modułu Socjoterapeutycznego realizowało grupowe zajęcia z socjoterapeutką oraz indywidualne konsultacje psychologiczne.
 
Celem grupowych zajęć z zakresu socjoterapii była poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania uczestników projektu. Poruszana tematyka była ściśle powiązana z sytuacją i problemami młodzieży ,która bierze udział w projekcie.
 
 
Indywidualne konsultacje z psychologiem przeznaczone były dla każdego uczestnika projektu. Podczas spotkań nastąpiła identyfikacja i diagnoza obszarów objętych osobistymi trudnościami uczestników. Na podstawie przeprowadzonych rozmów powstały diagnozy psychologiczno – pedagogiczne.