Nasza przyszłość 2: zajęcia w ramach kursu komputerowego

 
 
W okresie 16.06 – 06.07.2010 r. uczestnicy projektu: „Nasza przyszłość 2” uczestniczyli w zajęciach w ramach przeprowadzonego kursu komputerowego.
 
Celem zorganizowanego kursu było zdobycie wiedzy z zakresu obsługi komputera, zapoznanie z zasadami działania aplikacji biurowych, poznanie wybranych zastosowań i narzędzi informatycznych oraz pogłębienie wiedzy z zakresu profesjonalnej obsługi pakietu Office.
 
 
Na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.