Narada szkoleniowa dyrektorów CEiPM OHP

         W dniach 15-17.05.2013 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się narada szkoleniowa dla Dyrektorów Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP z udziałem Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora, przedstawicieli Komendy Głównej i pracowników Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego  „Zielona Linia”.

Ogólnym celem narady była ocena działalności CEiMPów  w zakresie rynku pracy w 2012 r. oraz  planowanie, organizacja i monitorowanie działalności tychże w roku 2013.

Pierwszego dnia narady, w godzinach wczesnowieczornych, odbyło się spotkanie organizacyjne, wprowadzające w tematykę narady, po którym miało miejsce spotkanie z Komendantem Głównym OHP – Panem Marianem Najdychorem.

Drugiego dnia narady podsumowano działalność CEiPMów w 2012 r. ze szczególnym zwróceniem uwagi na wnioski płynące z analizy prowadzonego rankingu Centrów. Omówienia realizacji założeń projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” w 2012 r. dokonała Pani Urszula Kowalska – Dyrektor Biura Rynku Pracy, natomiast referat podsumowujący realizację refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników wygłosiła Pani Elżbieta Łojek – Główny organizator.  

Wiele uwagi poświęcono zagadnieniom prawa pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy de minimis oraz pomocy w ramach włączeń blokowych. Swoją wiedzą na ten temat podzieliła się z uczestnikami narady Pani Katarzyna Pamuła z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Uczestnicy narady zostali również zapoznani z możliwościami wykorzystania nowoczesnych technologii na potrzeby informacji o rynku pracy w kontekście funkcjonowania „Zielonej Linii” oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.  Dokonano także analizy działalności  Ośrodków Szkolenia Zawodowego pod kątem efektywności zatrudnienia. Przedstawiono także wytyczne w tym zakresie.

Narada zakończyła się podsumowaniem połączonym z dyskusją uczestników, w trakcie której poruszono raz jeszcze zagadnienia omawiane podczas poszczególnych bloków merytorycznych.

DSC_5415

 

DSC_5417