Narada Kadry Kierowniczej OHP i odznaczenie zasłużonych wychowawców

10 września Komendant Główny OHPJerzy Mormul odznaczył 16 pracowników pedagogicznych z jednostek OHP, którzy nie tylko mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej, ale także działają społecznie w środowisku, stosują nowoczesne metody edukacji, a przede wszystkim są lubiani i cenieni przez młodzież. Wręczenie Medali KEN odbyło się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy w obecności zastępców Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora i Wojciecha Szewczyka oraz przybyłych na naradę kadry kierowniczej wojewódzkich komendantów OHP.
 
 
W trakcie narady omówiono wyniki rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP oraz struktury organizacyjne jednostek OHP w kontekście planowanej restrukturyzacji OHP. Przekazano wytyczne do organizacji roku szkoleniowego OHP w zakresie kształcenia i wychowania, jak również poinformowano o stanie realizacji przedsięwzięć wychowawczych i tych związanych z projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Omówiono zasady realizacji projektów regionalnych z PO KL i projekt „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój II edycja”. Poruszono również temat realizacji projektów międzynarodowej wymiany młodzieży z PNWM oraz stan rozliczeń i weryfikacji dokumentów finansowych dotyczących programów prowadzonych z funduszy europejskich.
Tematem narady były także wyniki finansowe gospodarstw pomocniczych w I półroczu i perspektywy funkcjonowania gospodarstw w kontekście nowej ustawy o finansach publicznych.