Nagroda dla Ochotniczych Hufców Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy otrzymały Nagrodę „Pozytywista Roku” za wybitne zasługi dla przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, walkę z bezrobociem oraz w zakresie działalności jej kształcenia i wychowania.
 

Nagrodę, przyznaną OHP przez Kapitułę Nagrody „Pozytywista Roku” Fundacji Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski”, odebrał Komendant Główny OHP Jerzy Mormul 15 grudnia 2011 r. podczas uroczystości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objęła Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
 
Nagrodę „Pozytywisty” Fundacja „Wokulski” przyznaje w następujących kategoriach: Gospodarka, Działalność społeczna, Nauka i edukacja, Oświata, Kultura i sztuka, Osobowość oraz za całokształt działalności. Jest to uhonorowanie osób, firm lub instytucji, które szczególnie zasłużyły się dla całego społeczeństwa.
 
Na portalu Fundacji „Wokulski” czytamy: Nagroda ma na celu uhonorowanie dorobku, wkładu pracy, czy innego typu działań, które służą rozwojowi danej dziedziny życia, ale też przekładają się na wartość praktyczną dla społeczeństwa. Nasze wyróżnienie nawiązuje do idei pozytywistycznych – pracy organicznej i pracy u podstaw. Pragniemy w ten sposób wyróżniać te osoby i instytucje, które świecą swoim przykładem, dzięki działaniom których dokonywane są zmiany systemowe służące poprawie życia ludzi znajdujących się w ich bezpośrednim oddziaływaniu, ale służące też zbudowaniu silnej gospodarki i bogatego społeczeństwa naszego kraju.
 
Obok Ochotniczych Hufców Pracy, którym nagrodę przyznano w kategorii „Działalność społeczna”, „Pozytywistę Roku” otrzymali m.in.: pani Anna Dymna, PKPP Lewiatan, Muzeum Powstania Warszawskiego, Teatr „Kamienica” w Warszawie. Wśród wyróżnionych natomiast znaleźli się m.in.: minister administracji i cyfryzacji dr Michał Boni, prof. Witold Orłowski, Narodowy Bank Polski, PKO Bank Polski, Fundacja Orlen Dar Serca, Prezydent Centrum im. Adama Smitha dr hab. Robert Gwiazdowski, prof. SGH dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. UW dr hab. Krzysztof Rybiński. Fundatorem nagrody „Pozytywista Roku 2010” jest Fundacja Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości Młodzieży „STASZIC” w Warszawie.