Nabywają kwalifikacje w zakresie ginących zawodów

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy pozytywnie zdanym egzaminem sprawdzającym umiejętności zawodowe zakończyło się szkolenie w zakresie nabywania umiejętności w zawodach ginących o specjalnościach cukiernik i kowal.

W szkoleniu, trwającym od 27 marca do 8 kwietnia 2017 r., brała udział 25-osobowa grupa młodzieży z jednostek OHP z terenu całego kraju.

Turnus zainaugurował cykl szkoleń z zakresu ginących zawodów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy, który zakłada przeszkolenie w 2017 r. 300 osób w wieku 18-25 lat w zawodach: piekarz, cukiernik, wędliniarz, kowal, kamieniarz, tkacz, zdun, stolarz/kołodziej, rymarz/kaletnik i dekarz/strzecharz. Cykl obejmuje dwutygodniowe szkolenia w okresie od marca do grudnia br. Każdy kurs  w wymiarze 96 godzin składa się z części teoretycznej i zajęć warsztatowych. Podczas części teoretycznej uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie BHP i Ppoż, zasad ochrony środowiska i przedsiębiorczości. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie będące w trakcie nauki  bądź posiadające wykształcenie w tzw. zawodzie pokrewnym. Rekrutacja odbywa się na ternie całego kraju za pośrednictwem jednostek OHP.

Zajęcia warsztatowe odbywają się w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na terenie ECKiW OHP w Roskoszy. Prowadzą je instruktorzy praktycznej nauki zawodu OHP z całej Polski. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy  przystępują do egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności.

W ramach cyklu szkoleń młodzież ma zapewnione materiały szkoleniowe, koszty egzaminów sprawdzających umiejętności zawodowe,  wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie NNW oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia.

Jest to już drugi cykl szkoleń dla młodzieży w zawodach ginących. W ubiegłym roku w warsztatach ginących zawodów w ECKiW OHP w Roskoszy wzięło udział blisko 300 uczestników. Największą popularnością cieszył się warsztat cukierniczy.