Młodzież ECKiW OHP na Ścieżce Krwiodawcy

W dniu 31.03.2022r. grupa młodzieży ECKiW OHP w asyście Dyrektora – Karola Sudewicza, który jest Honorowym Dawcą Krwi, odwiedziła Terenowy Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białej Podlaskiej.
Po krótkiej prelekcji młodzież przeszła tzw. „Ścieżkę Krwiodawcy”.
Nasza wizyta w RCKiK włącza się w akcję edukacyjną OHP promującą idee krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz transplantacji komórek, tkanek i narządów a jej głównym celem było uświadomienie jak ważna jest ta idea oraz rozbudzenie wrażliwości na drugiego człowieka.
Szczególne podziękowania kierujemy do personelu RCKiK w Białej Podlaskiej za przekazanie cennych informacji oraz ciepłe przyjęcie naszej grupy. DZIĘKUJEMY!
Maciej Bechta