Młodzi kucharze OHP sprawdzają poziom swojej wiedzy

5 kwietnia 2011 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii.
 

Głównym celem egzaminu było umożliwienie młodzieży sprawdzenia poziomu opanowania wiadomości i umiejętności w zawodzie przed przystąpieniem do egzaminów zewnętrznych na tytuły kwalifikacyjne.

W rywalizacji wzięło udział 11 uczestników kończących naukę zawodu.

Młodzież wykazała się naprawdę wysokim poziomem wiedzy. Największą wiedzą wykazał się Piotr Biernacki a tuż za nim uplasowali się Mateusz Filipowicz, Paweł Szaron i Katarzyna Żukowska.

Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem konkursu czuwała wychowawczyni Grażyna Wróblewska oraz instruktor praktycznej nauki zawodu Dariusz Ladwiniec.

Jesteśmy dumni z naszych wychowanków i mamy nadzieję, że równie dobrze poradzą sobie na egzaminie zewnętrznym zdobywając tytuły kwalifikacyjne.