Międzynarodowy Dzień Języków Migowych

Według Światowej Federacji Głuchych na świecie żyje ponad 72 miliony osób niesłyszących. Szacuje się, że w samej Polsce mieszka około 900 tyś. ludzi niesłyszących lub niedosłyszących. Na co dzień, ze względu na brak możliwości otwartego komunikowania się z innym, zmagają się z wykluczeniem społecznym. Ludzie ci posługują się językiem migowym, który dla większości obywateli jest on zupełnie niezrozumiały. W celu zwiększenia świadomości znaczenia tej formy komunikacji Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło  23 września Międzynarodowym Dniem Języków Migowych. Ideą tego dnia jest popularyzacja porozumiewania się w języku migowym.

22 września 2022 r. w internacie ECKiW OHP gościliśmy panią Jowitę Guz – nauczycielkę języka migowego, która przybliżyła naszym wychowankom problem ludzi niesłyszących i niedosłyszących oraz zapoznała młodzież z alfabetem i podstawowymi zwrotami migowymi.

Nasi uczestnicy mieli okazję przekonać się, że „miganie” nie jest umiejętnością trudną. Wystarczy tylko odrobina dobrych chęci i zaangażowania, by sprawić, że osoby niesłyszące będą czuły się mniej wyalienowane w społeczeństwie.

Małgorzata Bandzerewicz, Sylwia Szydłowska, Joanna Róg