Międzynarodowe szkolenie w ginących zawodach

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy młodzież z Polski, Litwy i Niemiec szkoli się w ginących zawodach w ramach realizacji projektu „Ginące zawody na europejskim rynku pracy” Akcji 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych programu Erasmus+.

Trwające od 31 marca br. szkolenie w ginących zawodach to jedno z ważniejszych działań projektowych, w którym bierze udział ogółem 51 osób: po 15 podopiecznych kształcących się w szkołach zawodowych dla których udział w projekcie zwiększy możliwości skutecznego wejścia na rynek pracy oraz po 2 instruktorów praktycznej nauki zawodu z organizacji partnerskich: ECKiW OHP, Landkreis Oberhavel i Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa.

Młodzież, po przygotowaniu językowo-kulturowym, utworzeniu indywidualnych planów działania i ukończeniu kursu przedsiębiorczości w swoich krajach, przyjechała do ECKiW OHP aby na terenie wioski ginących zawodów w Roskoszy kształcić się w wybranym zawodzie ginącym: piekarz/cukiernik wyrobów tradycyjnych, tkacz, kowal i kołodziej.

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani rzemieślnicy pracujący w ginących zawodach z terenu całej Polski. Po części wprowadzającej i omówieniu zasad BHP realizowane są zajęcia praktyczne dobrane w oparciu o wypracowany podczas trwania projektu moduł szkoleniowy.

Dotychczas młodzież poznała historię wybranego zawodu ginącego, zapoznała się z maszynami i narzędziami charakterystycznymi dla wyposażenia poszczególnych warsztatów i z wielkim zapałem przystąpiła do zajęć praktycznych.

Młodzi tkacze uczą się zakładać osnowy i tkać na krosnach, kołodzieje wykonują elementy kół drewnianych oraz wyroby z drewna codziennego użytku, piekarze i cukiernicy ręcznie wyrabiają i formują ciasto, uczą się przygotowywać zakwas chlebowy, rozpalać tradycyjny piec chlebowy, w którym wypiekają różnego rodzaju chleby i bułeczki a kowale ręcznie wykuwają różnego rodzaju wyroby artystyczne, podkowy i poznają zasady podkuwania koni.

Dwutygodniowe szkolenie w ginących zawodach zakończy się egzaminem sprawdzającym. Młodzież otrzyma świadectwa ukończenia kursu i certyfikaty Europass poświadczające nabyte umiejętności podczas szkolenia w ginących zawodach.

Młodzież podczas realizacji szkoleń w zawodach ginących ma zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie na terenie ECKiW OHP w Roskoszy, jest ubezpieczona na czas szkolenia, otrzymała ubranie ochronne i korzysta z pomocy pośrednika językowego.

Uczestnicy po zakończonym szkoleniu posiadać będą dodatkowe umiejętności w zawodzie ginącym, doświadczenie i motywację do pracy, co sprawi, że staną się bardziej interesujący dla potencjalnych pracodawców.

“Ginące zawody na europejskim rynku pracy” to projekt międzynarodowego partnerstwa organizacji z Polski, Litwy i Niemiec popularyzujący ginące zawody i tradycyjne rzemiosło w połączeniu z nowatorskimi działaniami na rzecz poprawy sytuacji młodych osób na rynku pracy. Projekt ma na celu zachęcanie do kształcenia się i doszkalania w zawodach ginących oraz promocję tradycyjnego rzemiosła i kultury regionalnej na poziomie międzynarodowym, poprzez zaszczepianie idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w związku ze wzrostem zainteresowania produktami i usługami wykonywanymi tradycyjnymi metodami.