Media współuczestniczą w procesie rekrutacji do ECKiW OHP

28 maja 2012 r. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zorganizowało spotkanie z udziałem przedstawicieli mediów na temat rekrutacji młodzieży do ECKiW OHP na rok szkolny 2012/2013.
 
 
W spotkaniu, któremu przewodniczył Dyrektor ECKiW OHP Stanisław Podymski, wzięli udział członkowie Komisji Rekrutacyjnej, wychowawcy, pedagog oraz przedstawiciele mediów: „Katolickie Radio Podlasia”, tygodnik „Słowo Podlasia”, miesięcznik „Gościniec bialski” oraz Internetowy Portal Informacyjny Radia Biper.
 
Podczas spotkania omówiono szczegółowo stan rekrutacji na dzień 28.05.br., ustalono comiesięczne spotkania analizujące stan rekrutacji oraz przedstawiono aktualną ofertę zawodów ze szczególnym uwzględnieniem zawodu „kucharz” z uwagi na profesjonalne wyposażenie warsztatów gastronomicznych ECKiW OHP.
 
Dyrektor ECKiW OHP zobowiązał wychowawców do indywidualnej pracy wychowawczej z absolwentami oraz wyznaczył termin rozpatrzenia wniosków o miejsca w internacie na dzień 15 czerwca 2012 r.
 
 
Ponadto przedstawiciele mediów zostali oprowadzeni po internacie ECKiW OHP mieszczącym się w Białej Podlaskiej przy ul. Sikorskiego 5. Zapoznali się z warunkami zakwaterowania uczestników OHP, zwiedzili sale dydaktyczne, pracownię gastronomiczną i muzyczną oraz siłownię. Dyrektor ECKiW OHP oprowadzając przedstawicieli mediów przybliżył im najważniejsze aspekty działalności ECKiW OHP, zapoznał ze specyfiką pracy z młodzieżą oraz podkreślił atrakcyjność oferty programowej ECKiW OHP wymieniając wszelkie atuty i korzyści, jakie zyskuje młody człowiek stając się uczestnikiem Ochotniczych Hufców Pracy.