MAU2: beneficjenci na praktykach zawodowych

 

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwają praktyki zawodowe realizowane w ramach ogólnopolskiego projektu unijnego „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2”.
 
 
15 uczestników projektu, kształcących się w zawodzie kucharz, od 11 lutego 2013 r. szkoli się w zawodzie kelner w ekskluzywnej restauracji „Rota” w Białej Podlaskiej.
 
 
Beneficjenci podczas praktyk zawodowych zapoznają się z nowymi, odmiennymi zasadami organizacji, prowadzenia zakładów pracy oraz wykorzystywanymi procesami produkcyjnymi co zwiększy ich zdolności adaptacyjne do nowych warunków pracy.
 
 
Przez 10 dni młodzież w ramach stażu zawodowego, pod nadzorem doświadczonych instruktorów i opiekunów praktyk, będzie wykazywała się zdobytą podczas kursu specjalistycznego w zawodzie kelner wiedzą i nabywała nowe doświadczenia zawodowe.
 
 
Po zakończeniu praktyk zawodowych beneficjenci przystąpią do sprawdzianu umiejętności wykazując się zdobytą wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.