MAU 2: Zakończenie kursu “kelner”

 
 
W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja ogólnopolskiego projektu unijnego „Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2”.
 
15 uczestników projektu, kształcących się w zawodzie kucharz, 11 grudnia 2012 r. zakończyło szkolenie specjalistyczne.
 

Młodzież przez dwa tygodnie brała udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych w ramach kursu „Kelner”, zdobywając wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku kelnera.
 
 
Program zajęć obejmował elementy towaroznawstwa spożywczego, wizerunek zawodowy kelnera, etykę i psychologię pracy, organizację pracy na stanowisku kelner, przygotowanie sali konsumpcyjnej do obsługi konsumenta i klienta, organizację przyjęć okolicznościowych i imprez, techniki serwowania oraz podawania potraw i napojów a także zajęcia praktyczne i przepisy ogólne, bhp i ppoż.
 

Kurs, który odbywał się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej, zakończył się egzaminem końcowym sprawdzającym wiedzę nabytą w trakcie realizacji zajęć.
 
 
Przed komisją egzaminacyjną w składzie: dyrektor ZDZ Henryk Zacharuk, prowadząca kurs Emilia Popławska, koordynator projektu Małgorzata Zając oraz opiekun grupy Katarzyna Deneko, młodzież odpowiadała na wylosowane pytanie z części teoretycznej a w części praktycznej miała za zadanie omówić i zaprezentować stół zasiadany lub angielski. Wszyscy uczestnicy kursu pozytywnie zdali egzamin.
 
 
 

Kurs zakończył się uroczystym wręczeniem certyfikatów poświadczających zdobycie kwalifikacji zawodowych.