Majówka wśród przyjaciół

18 maja 2007 r., na terenach rekreacyjnych Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, odbyła się kolejna już edycja warsztatów terapii zajęciowej „Majówka wśród przyjaciół” zorganizowana z myślą o młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Biała Podlaska. Organizatorem tegorocznej Majówki przebiegającej pod hasłem „Aktywny i zdrowy styl życia” było Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Honorowy patronat nad imprezą  sprawował Prezydent Miasta Biała Podlaska Andrzej Czapski.

Plenerowe warsztaty terapii zajęciowej podzielone zostały na dwa bloki tematyczne: blok sportowy oraz blok zdrowotny. W bloku zdrowotnym znalazły się konkursy i zabawy nt. zdrowego stylu życia a w bloku sportowym różnorodne gry i zabawy sprawnościowe i integracyjne pod nadzorem wykwalifikowanej kadry.

We wszystkich konkurencjach wzięło udział ponad 300 zawodników – podopiecznych placówek specjalnych, domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej a także 26 osobowa grupa uczniów szkoły specjalnej uczęszczających do ECKiW OHP w ramach przysposobienia do pracy.

Spotkanie, a w szczególności rozgrywki sportowe miały na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestników, nauczenie ich uczciwej rywalizacji i współzawodnictwa, rozwinięcie w młodzieży ducha samodzielności i poczucia  wiary we własne siły a także pokazanie im co w praktyce oznacza zdrowy styl życia.

Zwycięzcom rozgrywek sportowych zostały wręczone puchary a wszystkim uczestnikom nagrody rzeczowe i upominki ufundowane przez sponsorów.

Podsumowaniem Majówki był wieczorek integracyjny zakończony wspólnym śpiewaniem i pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Mamy nadzieję, że młodzież niepełnosprawna, która zgodnie zapewniała, iż zabawa była przednia, będzie długo pamiętała ten wyjątkowy dzień, który wniósł w ich życie tak wiele radości. Organizatorzy zaś już teraz czynią przygotowania aby następna Majówka przyniosła wszystkim równie wiele radości. Tak więc przyjaciele, do zobaczenia za rok…