Ludzie listy piszą…

9 października przypada Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, dlatego młodzież mieszkająca w internacie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP postanowiła przyłączyć się do tej akcji.

Marzycielska Poczta to akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci i to właśnie tutaj uczestnicy znaleźli osoby do których napisali listy i kartki. Wychowankowie w swoich listach wspierali chore dzieci, życzyli im wytrwałości w chorobie, radości i uśmiechu.

Akcja miała na celu uwrażliwienie naszych wychowanków na potrzeby innych ludzi, otwarcie się na społeczeństwo a także uświadomienie podopiecznym, że taki mały gest jak napisany list czy kartka może sprawić dużo radości chorym dzieciom.