Legalnie za granicą

W dniach 5-7 marca 2007 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się szkolenie dyrektorów Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, dotyczące planowanych działań OHP w zakresie rynku pracy oraz zadań jednostek organizacyjnych w związku z realizacją umów bilateralnych i kierowania obywateli polskich do pracy za granicą. Program obejmował wystąpienia m.in. Dyrektora Departamentu Migracji w MPiPS Janusza Grzyba, Zastępcy Komendanta Głównego OHP Mariana Najdychora, Dyrektor Biura Rynku Pracy Komendy Głównej OHP Urszuli Kowalskiej, a także zaproszonych gości.

Wśród prelegentów byli: Stephane Darmas z Francuskiej Krajowej Agencji ds. Cudzoziemców i Migracji ANAEM, szef misji w Polsce, oraz Radca ds. społecznych Ambasady Hiszpanii w Warszawie Jose Vila Notario, a także Anna Żak z Regionalnego Ośrodka Szkolenia EFS w Warszawie, Anna Atłas i Izabela Laskowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (omówienie Programu Leonardo da Vinci) oraz Kinga Motysia z Fundacji „Fundusz Współpracy” – Krajowego Centrum Europass (omówienie projektów mobilności – staży i wymiany doświadczeń).

Dyrektorzy CEiPM OHP zapoznali się również z wytycznymi odnośnie wzmocnienia rangi usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej i Młodzieżowych Centrach Kariery, a także odnośnie realizacji „Indywidualnego Projektu Kariery – Portfolio dla Młodzieży”. Drugiego dnia po południu z uczestnikami szkolenia spotkali się Komendant Główny OHP Grzegorz Kierozalski i Dyrektor Biura Komendy Głównej OHP Piotr Włodarczyk.