Kreatywnie

5 i 6 lutego 2015 r. młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP uczestniczyła w zajęciach  w ramach ferii zimowych zorganizowanych przez wychowawców i Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Białej Podlaskiej.

Obraz 014

Podczas zajęć doradca zawodowy zaproponował młodym ludziom zagadnienia związane z kreatywnością oraz zainteresowaniami w bardzo szerokim ujęciu. Młodzież uczestniczyła w ćwiczeniach polegających m.in. na tworzeniu nowych koncepcji do istniejących już idei.

Obraz 021

Myślenie kreatywne, prowadzące do uzyskania oryginalnych, alternatywnych rozwiązań okazało się bardzo atrakcyjnym wyzwaniem dla uczestników zajęć. Również rozłożenie banalnych zainteresowań na czynniki pierwsze okazało się świetną zabawą.

Zainteresowaniem cieszyły się zarówno ćwiczenia umysłowe, jak też fizyczne.