Konsul Generalny RP w Brześciu z wizytą w Roskoszy

5 lutego 2010 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się uroczyste spotkanie Konsula Generalnego RP w Brześciu Jarosława Książka z Dyrektorem ECKiW OHP w Roskoszy Stanisławem Podymskim.
 
 
Spotkanie dotyczyło omówienia i podsumowania dotychczasowej współpracy ECKiW OHP w Roskoszy z Republiką Białorusi.
 
Podstawą współpracy są zawarte na przestrzeni ostatnich dwóch lat cztery porozumienia o współpracy, w tym dwa ze Związkiem Polaków na Białorusi Oddział w Brześciu i w Peliszczach, z Brzeskim Miejskim Stowarzyszeniem Społecznym „Klub Sportowy „Arsenal” oraz z Brzeskim Profesjonalno-Technicznym College Handlowym. Na mocy podpisanych porozumień o współpracy zrealizowano dotychczas ponad 10 projektów integracyjno-sportowych, w których łącznie uczestniczyło prawie 200 młodych obywateli Białorusi.
 
W spotkaniu uczestniczyła także prezes Polskiej Macierzy Szkolnej „Polesie” w Brześciu Maria Sulima, z którą omówiono warunki współpracy oraz przygotowano dokumenty do podpisania porozumienia o współpracy.
 
 
Podsumowaniem spotkania było zaplanowanie współpracy na przyszłość oraz omówienie projektów realizowanych w roku 2010.