Nasi mechanicy “Sprawni w zawodzie”

                     12 maja 2014 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim odbyły się wojewódzkie eliminacje ogólnopolskiego konkursu “Sprawny w zawodzie”  w kategorii mechanik pojazdów samochodowych.

W konkursie wzięły udział dwuosobowe drużyny, reprezentujące jednostki OHP z całego województwa lubelskiego. ECKiW OHP w Roskoszy reprezentowali wychowankowie – uczniowie ostatniej klasy  Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZDZ w Białej Podlaskiej:  Michał Piotrowski i Piotr Jankowski. Praktyczną naukę zawodu odbywają oni w firmie ,,Marko” w Białej Podlaskiej.

Fot._3

Eliminacje wojewódzkie składały się z dwóch etapów: testu wiedzy teoretycznej, w którym każdy z uczestników odpowiadał na 20 pytań oraz zadania praktycznego. W zadaniu praktycznym  drużyny musiały wykazać się umiejętnością wymiany klocków hamulcowych.

Foit._6

Michałowi i Piotrkowi czynności te nie sprawiły żadnych trudności. Wszystkie zadania, zdaniem komisji, drużyna z Roskoszy wykonała prawidłowo, włącznie z rozpisaniem planu czynności.

Fot._4

  O końcowej klasyfikacji ostatecznie zadecydowały  punkty zdobyte w teście  teoretycznym. Najlepszą okazała się drużyna reprezentująca Lubelską Komendę Wojewódzką, która reprezentować będzie nasz region na konkursie centralnym  w Ośrodku Kształcenia i Wychowania OHP w  Gołdapi już w maju tego roku. Drużyna reprezentująca nasze Centrum zajęła II miejsce, a III miejsce zajęli chłopcy z OSiW OHP w  Chełmie. Wszystkie drużyny poza dyplomami otrzymały upominki rzeczowe.

Fot._1

  Gratulujemy zwycięzcom!