Konkurs profilaktyczny wiedzy o nikotynizmie, alkoholizmie, narkomanii i AIDS

24 marca 2011 r. wychowankowie ECKiW OHP uczestniczyli w konkursie profilaktycznym wiedzy o nikotynizmie, alkoholizmie, narkomanii i AIDS.
Konkurs, który był doskonałą formą sprawdzenia poziomu wiedzy na powyższe zagadnienia, zorganizowała i przeprowadziła wychowawczyni ECKiW OHP Mariola Mirońska.
 
Najlepszą wiedzą związaną z profilaktyką zagadnień wykazały się:
 
I miejsce równorzędnie zajęli Grzegorz Kornicki i Sylwia Deneko
II miejsce Przemysław Nestorowicz
III miejsce Patrycja Tatus

Zwycięzcy konkursu otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe – odzież i torby sportowe markowych firm ufundowane przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy .
 

Negatywne wzorce funkcjonowania społecznego, które przejmuje młodzież w rodzinach, chroniczna frustracja ich potrzeb psychicznych od wczesnego dzieciństwa wypacza rozwój ich osobowości, wpływa destrukcyjnie na rozwój intelektualny i emocjonalny. Skutkuje to wystąpieniem zjawisk patologicznych takich jak alkoholizm, nikotynizm, narkomania . Łatwa dostępność środków psychoaktywnych oraz coraz to niższy wiek młodzieży sięgającej po używki jest wielce niepokojąca zarówno dla rodziców jak i dla wychowawców OHP. Dlatego też w czasie pobytu młodzieży w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy kadra wychowawcza stara się poprzez różnorodne formy zajęć zminimalizować skutki zaniedbań wychowawczych otoczenia społecznego, w którym przebywają nasi wychowankowie. Organizujemy wiele różnorodnych i ciekawych zajęć profilaktycznych prowadzonych przez kadrę naszej placówki, które w znacznym stopniu mogą pomóc w podniesieniu wiedzy w zakresie znajomości współczesnych zagrożeń.