“Kalejdoskop europejskich tradycji” w ECKiW OHP w Roskoszy

EU flag-Erasmus+_vect_POSW dniach 18-25.10.2015r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy realizowana była międzynarodowa wymiana młodzieży z Polski, Litwy, Niemiec i Białorusi w ramach projektu „Kalejdoskop europejskich tradycji”, Akcji 1. „Mobilność młodzieży” programu Erasmus +. Projekt rozpoczął się we wrześniu br. od działań przygotowawczych i potrwa do stycznia przyszłego roku. Głównym celem projektu jest promowanie dziedzictwa i dialogu międzykulturowego, poznawanie innych kultur, tradycji, obyczajów, sposobów obchodzenia świąt, rozwijanie poczucia solidarności, tolerancji i zrozumienia dla różnorodności a także promowanie obywatelstwa europejskiego, poznawanie możliwości zabierania głosu w strukturach lokalnych i europejskich przez młodych ludzi

DSC_8756Podczas pobytu w Roskoszy 28-osobowa grupa uczestników nawiązywała dialog międzykulturowy, zapoznając się wzajemnie z tradycjami, obrzędami, kulturą swoich krajów, szukała podobieństw i różnic na przykładzie obchodzenia świąt w swoich krajach, miała także okazję do przedyskutowania i wypracowania wniosków w sprawie możliwości zabierania głosu przez młodzież i wpływania na politykę UE, kreatywnego wyrażania siebie podczas warsztatów plastycznych, przygotowując dekoracje świąteczne, integracji i spędzania aktywnie czasu na świeżym powietrzu.

DSC_7146

DSC_7948

Przy tym uczestnicy rozwijali swoje umiejętności w zakresie organizacji, planowania, monitorowania, autorefleksji na temat uczenia się, a także w zakresie komunikowania się, wzajemnego poszanowania, solidarności, tolerancji dla odmienności, prezentowania i negocjowania swoich pomysłów, uwag, współpracy w grupie międzynarodowej oraz relacjonowania działań, tworzenia wniosków, zbierania i przekazywania informacji, wystąpień w większej grupie osób.

DSC_8283

DSC_0885

Młodzież z dużym zaangażowaniem prezentowała tradycje świąteczne i obyczaje w swoich krajach podczas przewidzianych dla każdego kraju zajęć a także demonstrowała kulturę, historię i geografię swojego kraju, stroje, tańce, zabawy ludowe oraz specjały kulinarne podczas wieczorku międzykulturowego. Jednym z ciekawszych wydarzeń był wyjazd do Warszawy, gdzie młodzież brała udział w zajęciach edukacyjnych w Muzeum Etnograficznym, zwiedziła Starówkę a na zakończenie pobytu w stolicy udała się na musical „Mamma mia”, który wywarł na wszystkich niezapomniane wrażenie.

DSC_7395

DSC_7244

Ponadto uczestnicy brali udział w grach i zabawach integracyjnych, rozgrywkach sportowych na świeżym powietrzu, grze terenowej, ognisku integracyjnym, zwiedzili wioskę ginących zawodów znajdującą się na terenie Centrum w Roskoszy. Uczestnicy dowiedzieli się także podczas paneli dyskusyjnych o możliwościach zabierania głosu i uczestnictwa w życiu zarówno swoich lokalnych społeczności jak i na poziomie międzynarodowych, poznali korzyści wynikające z uświadamiania sobie i oceny procesu uczenia się pozaformalnego.

DSC_8425

DSC_8463

Podczas pobytu rozpoczęto także pracę nad „kalendarzem europejskich tradycji” która będzie kontynuowana w fazie ewaluacyjnej projektu. Wydanie kalendarza będzie jednym z rezultatów działań młodzieży. Bezpośrednim rezultatem wymiany była natomiast przygotowana i przeprowadzona konferencja prasowa dla lokalnych mediów i społeczności, podczas której uczestnicy opowiedzieli o projekcie, realizowanych działaniach, podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu, zaprezentowali galerię zdjęć oraz najciekawsze poznane zabawy związane ze świętami i obyczajami w krajach uczestników projektu.

DSC_8854

DSC_8837