Jeszcze Polska nie zginęła – Do Hymnu

Rok 2022 ustanowiony został przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Józefa Wybickiego. Włączając się we współorganizację  obchodów upamiętniających to wydarzenie, przybliżono młodzieży sylwetkę autora oraz historię powstania hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego„.

Aby promować wśród młodych ludzi postawy patriotyczne i rozbudzić poczucie tożsamości narodowej, a także umocnić poczucie więzi z Ojczyzną i odpowiedzialności za nią, wyświetlony został film o życiu i twórczości Józefa Wybickiego oraz przeprowadzony konkurs na najładniej zaśpiewany Hymn Narodowy. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem podeszli do konkursu,  przez parę dni doskonali umiejętności poprawnego śpiewania, aby jak najlepiej zaprezentować się podczas wykonania Hymnu Polski.

Wyłoniono trzech zwycięzców: I miejsce Anna Głowacka, II miejsce Jakub Czerwiński, III miejsce Zuzanna Sobieszczuk.  Laureaci otrzymali dyplomy i upominki.

Mariola Mirońska, Aneta Zajączkowska-Stadnicka, Sylwia Szydłowska