Jesteśmy Europejczykami

W 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Ten historyczny moment zwieńczył integrację naszego państwa ze strukturami europejskimi. Znajomość tego co się dzieje w Europie oraz kształtowanie świadomości europejskiej młodzieży jest niezwykle ważna dla młodego pokolenia.

Z okazji przypadającej w tym roku osiemnastej rocznicy przystąpienia Polski do UE uczestnicy ECKiW OHP w ramach zajęć sprawdzili swoją wiedzę na temat państw Europy, ich geografii, historii, tradycji, kultury, religii oraz wzajemnych stosunków. Zajęcia miały charakter zabawy dydaktycznej, podczas której młodzież została podzielona na dwa zespoły, które rywalizowały w sześciu rożnych konkurencjach: „ Co wiesz o UE… ”,  “Co wiesz o państwach członkowskich UE… ”, „Europejskie puzzle”, „Krzyżówka z Unią„,  “Rebus z Europą„, “Skojarzenia„.

Zajęcia miały na celu propagowanie wśród uczestników idei integracji europejskiej, inspirowanie i budzenie chęci do życia w otwartej i zjednoczonej Europie, rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz odbieranie rywalizacji jako bodźca motywującego do pełniejszego wykorzystania posiadanej wiedzy.

Aneta Zajączkowska – Stadnicka, Mariola Mirońska