IV rocznica śmierci Jana Pawła II

2 kwietnia 2009 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP odbył się konkurs dotyczący życia i działalności Jana Pawła II.

Projekt konkursu, zorganizowanego w dniu czwartej rocznicy śmierci wielkiego Polaka, powstał z inicjatywy pedagog Edyty Trębickiej. Przygotowania trwały dwa tygodnie a pomagały w nich wychowawcy Joanna Romaniuk i Aneta Zajączkowska.

Konkurs adresowany do młodzieży OHP, miał na celu rozpowszechnienie nauczania, bogactwa myśli i czynu Jana Pawła II. Był również swoistą lekcją historii i patriotyzmu, inicjatywą kształtującą twórcze myślenie a także możliwością skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem Jana Pawła II.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas I Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Największą wiedzą na temat życia i dokonań Jana Pawła II wykazała się Małgorzata Golanko. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Łukasz Semeniuk, Piotr Bojaczewski, Marta Pawłowska, Mateusz Krzysztof i Artur Knigawka. Zwycięzcy konkursu nagrodzeni zostali pamiątkowymi książkami.

Po rozstrzygnięciu konkursu, uroczystym apelem z przygotowaną przez młodzież częścią artystyczną uczczono pamięć polskiego papieża.

Następnie młodzież wraz z dyrekcją szkoły, pedagogiem, wychowawcami OHP i nauczycielami udała się pod pomnik Jana Pawła II, gdzie zapalono znicze i złożono wieńce.