Informacja o wyniku postępowania: : „Rozbudowa Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – wykonanie obiektów warsztatowych, woj. lubelskie – ETAP II”

Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Rozbudowa Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – wykonanie obiektów warsztatowych, woj. lubelskie – ETAP II”   (ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 293116-2014)

Na  podstawie  art. 92  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień publicznych   (Dz. U.  z  2013 r.  poz. 907,  z późn. zm.),  informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego  pod  nazwą:  „Rozbudowa  Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Roskoszy – wykonanie obiektów warsztatowych, woj. lubelskie – ETAP II”   wybrana  została  oferta  firmy:  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DANILUK Zbigniew Daniluk 21-500 Biała Podlaska  Cicibór Duży 12, z  ceną  (brutto):  3960023,26 zł.

Oceny ofert dokonano  na podstawie kryterium:  cena – 100%.

Wybrana  oferta  przedstawia najniższą cenę spośród następujących ofert niepodlegających  odrzuceniu.

 

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIALBUD Sp. J.

Stanisław Lewczuk,  Czesław Niczyporuk

21-500 Biała Podlaska  ul. Kopernika 12

Oferowana cena brutto:  4941026,27 zł.  Łączna punktacja przyznana ofercie:  80,15 pkt.

 

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DANILUK

Zbigniew Daniluk

21-500 Biała Podlaska  Cicibór Duży 12

Oferowana cena brutto:  3960023,26 zł.  Łączna punktacja przyznana ofercie:  100,00 pkt.

 

Oferta nr 3

MERX  Sp. z o. o.

15-066 Białystok  ul. Bukowskiego 1/40

Oferowana cena brutto:  4906673,16 zł.  Łączna punktacja przyznana ofercie:   80,71 pkt.

 

Oferta nr 2

INGOT  Sp. z o. o.

42-202 Częstochowa  ul. Wały Dwernickiego 117/121

Oferowana cena brutto:  5389030,67 zł.  Łączna punktacja przyznana ofercie:  73,48 pkt.

zawiadomienie