III miejsce dla ECKiW OHP w Ogólnopolskim Konkursie Papieskim

Wychowanka Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Weronika Kałan zajęła III miejsce w tegorocznym XXII Ogólnopolskim Konkursie Papieskim pt. ,,Przyszłość ludzkości idzie poprzez rodzinę!” – Święty Jan Paweł II, zorganizowanym przez Komendę Główną OHP, Małopolską, Małopolską Wojewódzką Komendę i Hufiec Pracy w Wadowicach.

Głównym celem konkursu jest przede wszystkim ukazanie wartości życia w harmonijnej i szczęśliwiej rodzinie opartej na małżeństwie oraz wskazanie rodziny, jako bezpiecznego, pełnego miłości środowiska dla dzieci, osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. Przypomnienie i wskazanie młodzieży ponadczasowych oraz uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II oraz propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania młodzieży, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki i fotografii.

Na konkurs wpłynęło 1080 prac fotograficznych i plastycznych od uczestników OHP oraz od uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju.

Dnia 10 maja 2022 roku w Wadowicach Komisja w składzie Przewodniczący: prof. Piotr Jargusz – Dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz członkowie: Jakub Dziedzic – Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP w Krakowie, Bożena Rążewska – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej WK OHP, ks. Rafał Bobek – Duszpasterz Małopolskiej WK OHP w Krakowie, Ewa Opałek-Śnieg – Kierownik Zespołu kształcenia i wychowania Małopolskiej WK OHP, Jolanta Zacny – Komendant Hufca Pracy w Wadowicach, Marek Brzeźniak – Grafik, dokonała oceny nadesłanych prac, biorąc pod uwagę wartości artystyczne, oryginalność oraz zgodność z tematem.

Dnia 31 maja 2022 roku w Wadowicach odbyła się Gala Finałowa Konkursu. Galę poprzedziła msza święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.

Po mszy świętej laureaci konkursu, opiekunowie, goście oraz gospodarze przeszli na wadowicki rynek, aby złożyć kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Wadowickiego Centrum Kultury, gdzie laureatom konkursu zostały wręczone dyplomy i cenne nagrody. Po uroczystości wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy album okolicznościowy zawierający nagrodzone prace. Nagrodzone prace można było także podziwiać na wystawie.

Na zakończenie uczestnicy przedsięwzięcia zostali zaproszeni do zwiedzania Muzeum – Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Weronice gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Renata Golczewska