III Międzynarodowe spotkanie projektowe

W dniach 25-29.09.2018 r. odbyło się w organizacji partnerskiej na Litwie III międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach realizowanego przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, Landkreis Oberhavel i Wileńską  Szkołę Technologii, Biznesu i Rolnictwa projektu „Ginące zawody na europejskim rynku pracy” Akcji 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych programu Erasmus+.

Głównym celem spotkania było zapoznanie się ze specyfiką występowania rzemieślników i funkcjonowania różnych podmiotów związanych z ginącymi zawodami i szkoleniem zawodowym młodzieży na Litwie, zapoznanie uczestników spotkania z funkcjonowaniem organizacji partnerskiej, spotkanie z lokalnymi interesariuszami projektu, wymiana spostrzeżeń, pomysłów, dobrych praktyk, prezentacja przygotowanych materiałów, dzielenie się swoimi doświadczeniami.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy projektu z Litwy, Polski i Niemiec, dyrektorzy szkół i ośrodków szkoleniowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy związani z kształceniem i szkoleniem zawodowym młodzieży, przedstawiciele Izb Rzemieślniczych oraz rzemieślnicy ginących zawodów.

Spotkanie projektowe rozpoczęło się konferencją zorganizowaną w siedzibie organizacji litewskiej, którą poprowadził Dyrektor Wileńskiej Szkoły Technologii, Biznesu i Rolnictwa Valdas Kazlauskas. Dr. Birutė Basiulienė z Agencji Rozwoju Rynku i Przedsiębiorczości przy Ministerstwie Rolnictwa opowiedziała o nowatorskim narzędziu do poświadczania wartości historycznej i przekazywanej z pokolenia na pokolenie umiejętności wytwarzania produktu, którym są certyfikaty Dziedzictwa Kulturowego oraz zaprezentowała zasady ich przyznawania dla rzemieślników i ich wyrobów. Następnie Stanislava Sabaliauskienė z Ministerstwa Edukacji i Nauki Republiki Litewskiej przedstawiła możliwości walidacji w procesach projektowych na Litwie. W dalszej części konferencji przedstawiciel samorządu rejonu Wileńskiego zaprezentował sytuację ginących zawodów na rynku pracy i na Wileńszczyźnie. Ważnym punktem konferencji było przybliżenie funkcjonowania poszczególnych organizacji partnerskich, podsumowanie dotychczasowych działań projektowych, bieżące ustalenia dotyczące realizacji projektu przez poszczególne organizacje partnerskie.

Po konferencji delegacje zapoznały się z systemem wsparcia rzemieślników w ramach Asocjacji Rzemiosł Artystycznych i poznawały pracownie dawnych rzemiosł na wileńskiej starówce: Centrum Sztuki Bursztynu Bałtyckiego i galerię witrażu.

Następnego dnia uczestnicy spotkania zapoznali się z systemem szkolnictwa na Litwie w Wileńskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Biznesu oraz kształceniem zawodowym młodzieży na przykładzie Wileńskiej Szkoły Automatyki i Biznesu.

Niezapomnianym doświadczeniem było spotkanie z rzemieślnikami w pracowni ceramiki wileńskiej, gdzie delegacje poznały historyczne garncarstwo i produkcję kafli litewskich oraz mogły spróbować swoich sił w tworzeniu użytecznych przedmiotów z gliny i pracując na oryginalnym kole garncarskim.

Zwieńczeniem dnia były zajęcia w Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w rezydencji Houwaltów w jednej z najstarszych osad na Litwie w Mejszagole, podczas których uczestnicy poznawali tradycyjne rzemiosło i unikalną dla regionu wileńskiego sztukę zaplatania palm wielkanocnych.

W kolejnych dniach uczestnicy spotkania poznali Kernave i Troki. Kernave nazywana litewską Troją to prastara stolica Litwy, która jako miejscowość archeologiczna wpisana została na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Delegacje odwiedziły Rezerwat Kulturowy Kernave i poznawały ginące zawody w Muzeum Archeologicznym a w galerii Sulinys spotkały się z miejscowym rzeźbiarzem.

Troki to kolejna stolica Litwy a ich symbol – gotycki zamek to jedyna w Europie twierdza na wodzie wznosząca się na wyspie jeziora Gelve. Tam uczestnicy spotkania poznali historię Karaimów, wielokulturowość i dawne zawody miasta oraz mieli okazję poznać unikalną na świecie kuchnię karaimską.

Pobyt na Litwie był okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych ze szkoleniem zawodowym młodzieży, przyjrzeniu się pracy i funkcjonowaniu organizacji partnerskich, poznaniu lokalnych interesariuszy projektu oraz umożliwił przekazywanie i porównywanie pomysłów, rozwiązań i metod związanych z kształceniem w zawodach ginących i rozszerzaniem kształcenia w zawodach podstawowych o zapomniane rzemiosło z perspektywy kilku krajów UE. Uczestnicy spotkania mieli okazję rozwijać swoje kompetencje i umiejętności zawodowe na rzecz młodzieży, budować więź między swoimi organizacjami, planować wspólne przedsięwzięcia, rozwijać sieć współpracy, przekazywać i porównywać wzajemnie swoje pomysły i praktyki.

Międzynarodowe spotkanie projektowe na Litwie zakończyło się ewaluacją, podczas której zostały omówione kwestie koordynacji i zarządzania projektem oraz poszczególne etapy realizacji projektu do czasu kolejnego spotkania projektowego, które odbędzie się w I kwartale 2019 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Projekt “Ginące zawody na europejskim rynku pracy”, który potrwa do końca września 2019 r., stanowi propozycję nowatorskich działań popularyzujących ginące zawody i tradycyjne rzemiosło w połączeniu z innowacyjnymi działaniami na rzecz poprawy sytuacji młodych osób na rynku pracy.