I edycja Konkursu Umiejętności Fryzjerskich „Mała Metamorfoza” pod hasłem „Kobieca Fryzura Z Warkoczem”

7 marca 2023 r.  w internacie ECKiW OHP w Roskoszy odbyła się pierwsza edycja konkursu fryzjerskiego „Mała Metamorfoza” pod hasłem „Kobieca fryzura z warkoczem”. Głównym celem imprezy było rozwijanie zainteresowań fryzjerskich oraz ukazanie artystycznych walorów pracy fryzjera.

Do konkursowych zmagań młodych adeptów sztuki fryzjerskiej  przystąpiło sześć uczestniczek OHP reprezentujących następujące szkoły:

  • Szkoła Branżowa I Stopnia Zespołu Szkół Zawodowych im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej
  • Branżowa Szkoła I Stopnia im. K. K. Baczyńskiego ZDZ w Białej Podlaskiej
  • Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I Stopnia CECH Bialski.

Zadaniem uczestniczek było wykonanie na modelkach pełnej stylizacji fryzury w dowolnym stylu z wykorzystaniem wybranego przez siebie splotu warkoczowego.

Modelki wystąpiły przed komisją konkursową w przygotowanych wcześniej makijażach i strojach. Całość metamorfozy miała stanowić spójna kompozycję.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Dorota Lubańska – mistrz fryzjerstwa, Iza Wróbel – instruktor praktycznej nauki zawodu, Bela Horvath – mistrz fryzjerstwa z Węgier, Dyrektor ECKiW OHP w Roskoszy Karol Sudewicz.

Jury oceniało pomysł i stopień trudności fryzury, estetykę i precyzję jej wykonania, zgodność makijażu i stroju z kompozycją wykonanej fryzury.

Oceniający stanęli przed niemałym wyzwaniem, ponieważ wszystkie zawodniczki wykazały się kreatywnością, starannością i ogromnym zaangażowaniem w przeobrażaniu fryzur swoich modelek, a ponadto zaprezentowały wysoki poziom umiejętności zawodowych.

Po burzliwej naradzie jury przyznało następujące miejsca:

  • I miejsce – Aleksandra Przyłucka – Branżowa Szkoła I Stopnia K. K. Baczyńskiego ZDZ w Białej Podlaskiej;
  • II miejsce – Claudia Myc – Szkoła Branżowa I Stopnia Zespołu Szkół Zawodowych im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej;
  • III miejsce – Wiktoria Dominiak – Branżowa Szkoła I Stopnia im. K. K. Baczyńskiego ZDZ w Białej Podlaskiej;

Sprawna organizacja i powodzenie przedsięwzięcia sprawiły, że konkurs będzie kontynuowany w przyszłych latach.

Joanna Róg, Sylwia Szydłowska