Gwarancje dla młodzieży – zaproszenie do udziału w projektach

wiedza edukacja rozwój-crop

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zaprasza do udziału w projektach realizowanych w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. Projekty skierowane są do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w szczególności osób z rodzin niepełnych lub bezrobotnych.

  1. W ramach projektu „Pomysł na siebie” wsparcie skierowane jest do osób w wieku 16 – 18 lat które ukończyły gimnazjum lecz nie podjęły dalszej nauki. W ramach projektu osoby te będą korzystały z kwalifikacyjnych kursów zawodowych wraz ze stypendium, poradnictwa zawodowego, wsparcia psychologicznego.
  2. W ramach projektu: „Równi na rynku pracy” wsparcie skierowane jest do osób w wieku 18 – 24 lata, nieaktywnych zawodowo o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu osoby te będą korzystały ze szkoleń zawodowych, kursu prawa jazdy kat. B, kursu komputerowego, 6 – miesięcznych staży zawodowych wraz ze stypendium w wysokości 800 zł miesięcznie na osobę. Wsparcie zatrudnienia – realizowane w formie jednorazowej premii dla pracodawcy za zatrudnienie uczestnika przez 6 miesięcy.

Ponadto w ramach realizowanych projektów zapewnione będzie wsparcie towarzyszące w postaci wyżywienia, zwrotu kosztów za dojazdy, ubezpieczenia.

Realizacja projektu przewidywana jest od czerwca 2014r. Wszystkie formy wsparcia są całkowicie bezpłatne, ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowych informacji udziela Pani Katarzyna Bancarzewska – koordynator projektu od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 tel. 83 344 41 17 w. 309