Ginące zawody – zakończenie II turnusu

31 lipca 2015 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończył się II turnus kursu praktycznego w zakresie nabywania umiejętności w zawodach ginących dla 110 beneficjentów unijnego projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

DSC_6598-crop

Podczas 120-godzinnego kursu młodzież z piętnastu jednostek OHP kształciła się w zakresie zawodów ginących podczas zajęć warsztatowych w zawodach cukiernik, piekarz, dekarz, kamieniarz, kołodziej, kowal, tkacz, zdun w pracowniach ginących zawodów” usytuowanych na terenie ECKiW OHP.

DSC_6589

Zajęcia warsztatowe prowadziło 20 instruktorów praktycznej nauki zawodu OHP przy wsparciu konsultantów rzemiosła w ginących zawodach z Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego.

DSC_6489

Na zakończenie kursu młodzież przystąpiła do egzaminu czeladniczego a instruktorzy praktycznej nauki zawodu OHP do egzaminu mistrzowskiego.

DSC_6499

DSC_6503

Oba egzaminy, które odbywały się na terenie ECKiW OHP w Roskoszy, zakończyły się pozytywnym wynikiem dla wszystkich beneficjentów.

DSC_6508

DSC_6520

Podczas oficjalnego podsumowania, młodzież odebrała dyplomy oraz materiały promocyjne projektu z rąk Dyrektora ECKiW OHP Andrzeja Czapskiego oraz Prezesa Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego Bożenny Pawliny-Maksymiuk.

DSC_6580

DSC_6586

DSC_6578

DSC_6541

DSC_6608

DSC_6571

„Ginące zawody pomysłem na przyszłość” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do osób w wieku 18-25 lat, mających poważne trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak kwalifikacji zawodowych dostosowanych do wymagań rynku pracy, doświadczenia zawodowego oraz wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia. Jego główne cele to ochrona przed zapomnieniem tradycyjnego rzemiosła i wytwórczości rękodzielniczej oraz umożliwienie młodym ludziom nabycia kwalifikacji zawodowych w zakresie tzw. zawodów „ginących”, z zakresu tradycyjnego rzemiosła. Beneficjentami tego przedsięwzięcia, którzy przeszli szkolenia zawodowe jest 160 młodych ludzi oraz 28 pracowników OHP – instruktorów praktycznej nauki zawodu. Większość zadań projektowych realizowana była w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, gdzie na zapleczu XIX-wiecznego zespołu parkowo-pałacowego wzniesiono w architekturze tradycyjnej zabudowy wsi „wioskę ginących zawodów”, w której znajdują się pracownie i warsztaty do nauki ginących zawodów doposażone w odpowiedni sprzęt, maszyny i narzędzia.