Ginące zawody pomysłem na przyszłość

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy powstaje pracownia ginących zawodów, której zadaniem będzie połączenie reaktywacji zapomnianych zawodów z aktywizacją i przywróceniem na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W najbliższych dniach Komenda Główna OHP podpisze z Centrum Rozwoju zasobów Ludzkich umowę dotyczącą realizacji projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”, którego głównym celem jest przeszkolenie 160 młodych ludzi w wieku 18-25 lat oraz 28 instruktorów praktycznej nauki zawodu w ginących zawodach takich jak: piekarz, cukiernik, rymarz, kołodziej, zdun, kowal, tkacz, kamieniarz czy dekarz ze specjalnością „Strzecharstwo”.

W roku bieżącym planowany jest zakup wyposażenia warsztatów praktycznej nauki zawodu zlokalizowanych na terenie ECKiW OHP w Roskoszy oraz przeprowadzenie niektórych zajęć dydaktycznych z uczestnikami projektu, w szczególności: warsztaty z doradztwa zawodowego oraz kursy przedsiębiorczości. Szkolenia zawodowe w ramach projektu rozpoczną się w terminie późniejszym, bezpośrednio po zakończeniu inwestycji „Pracowania ginących zawodów”, w której młodzież będzie miała możliwość nabycia umiejętności praktycznych w poszczególnych zawodów.