„Ginące zawody na europejskim rynku pracy” – I międzynarodowe spotkanie projektowe

W dniach 10-13 grudnia 2017 roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyło się I międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach realizowanego projektu „Ginące zawody na europejskim rynku pracy” Akcji 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych programu Erasmus+.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskich z Polski, Niemiec i Litwy: Valdas Kazlauskas – Dyrektor Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Honorata Gavrilovskienė – Pedagog socjalny i koordynator projektu po stronie organizacji litewskiej, Janina Veličkienė – Organizator nauczania nieformalnego, nauczyciel zawodu, Jarosław Wojciechowski – Koordynator współpracy Polsko-Niemieckiej, Liane Klaunick – Menadżer biura Dyrektora Wydziału Spraw Młodzieży i Zarządzania Oświatą, Marina Meyer – Rzecznik d/s wyrównywania szans na rynku pracy i otwarcia interkulturowego, Karol Sudewicz – Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy oraz pracownicy Centrum: Małgorzata Zając, Maja Hince oraz Marcin Szydłowski.

Spotkanie miało na celu szczegółowe ustalenie wszelkich kwestii formalnych, logistycznych, merytorycznych i finansowych związanych z realizacją projektu. Uczestnicy przybliżyli działalność swoich organizacji, ECKiW OHP w Roskoszy opowiedziało o własnych doświadczeniach w zakresie szkolenia w ginących zawodach i zaprezentowało warsztaty ginących zawodów, znajdujące się na terenie jednostki. Ważnym aspektem omawianych zagadnień było m.in.: zarządzanie projektem, podział zadań w partnerstwie, harmonogram, budżet, międzynarodowe spotkania projektowe, mobilność uczestników, koszty zarządzania projektem, rezultaty projektu, sprawozdawczość, dokumentacja, monitoring, ewaluacja, promocja i upowszechnianie rezultatów, zadania do realizacji do kolejnego spotkania projektowego.

W dalszej części spotkania, partnerzy udali się z wizytą do władz samorządowych.  W Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej nasi goście zostali serdecznie przyjęci przez Starostę bialskiego, Pana Mariusza Filipiuka. Następnie przedstawiciele organizacji partnerskich odwiedzili Urząd Miasta Biała Podlaska, gdzie zostali przywitani przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Pana Dariusza Stefaniuka. W rozmowach z przedstawicielami lokalnych władz uczestnicy spotkania podzielili się swymi spostrzeżeniami dotyczącymi zawartego partnerstwa oraz realizowanego projektu a także dyskutowano na temat edukacji zawodowej i spraw społecznych w Polsce, na Litwie i w Niemczech.

Ponadto delegacja z Niemiec i Litwy miała możliwość zwiedzenia jednej z bialskich szkół zawodowych, z którą współpracuje ECKiW OHP w Roskoszy, po której oprowadził gości Dyrektor bialskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Pan Henryk Zacharuk. Wieczorem partnerzy spotkali się z wychowankami ECKiW OHP na wspólnej wieczerzy wigilijnej, zorganizowanej w Internacie Centrum w Białej Podlaskiej.

„Ginące zawody na europejskim rynku pracy” to dwuletni projekt międzynarodowego partnerstwa organizacji z Polski, Litwy i Niemiec, popularyzujący ginące zawody i tradycyjne rzemiosło w połączeniu z nowatorskimi działaniami na rzecz poprawy sytuacji młodych osób na rynku pracy. Projekt, który rozpoczął się 1 października 2017 roku, ma na celu zachęcanie do kształcenia się i doszkalania w zawodach ginących oraz promocję tradycyjnego rzemiosła i kultury regionalnej na poziomie międzynarodowym, poprzez zaszczepianie idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w związku ze wzrostem zainteresowania produktami i usługami wykonywanymi tradycyjnymi metodami. Nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie ginących zawodów, dotarcie do rzemieślników, przedsiębiorców, instytucji, osób związanych z zawodami ginącymi oraz zainteresowanych ich popularyzacją, opracowanie materiałów szkoleniowych i promowanie szkoleń w celu poszerzania grona dobrze wykwalifikowanych rzemieślników będzie stanowiło szeroką formę ochrony przed zapomnieniem dawnych zawodów.