Euroregion Bug

22 listopada 2007 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się trzecia z cyklu czterech konferencji międzynarodowych organizowanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006. Konferencja ta nosiła tytuł "Współpraca gospodarcza w Euroregionie Bug". Poprowadził ją Pan Henryk Makarewicz Członek Zarządu SSERB.
W spotkaniu udział wzięli eksperci zajmujący się tematyką gospodarki na terenie polskiej, białoruskiej oraz ukraińskiej części Euroregionu Bug. Poza referatami dotyczącymi rozwoju współpracy gospodarczej, uczestnicy przedstawili założenia i efekty realizacji własnych mikroprojektów oraz w jaki sposób ich realizacja wpłynęła na rozwój gospodarczy regionu.
Podsumowując, uczestnicy konferencji podkreślili jak ważną rolę odgrywają Unijne dofinansowania oraz wymiana handlowa trzech państw w rozwoju gospodarczym ich regionów. Określili także problemy z jakimi borykają się w realizacji działań gospodarczych – m.in. ograniczenia jakie stawiają granice państw.