„Eko – regionalnie” – wizyta przygotowawcza

W dniach 5-6.03.2023r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy miała miejsce wizyta przygotowawcza projektu „Eko-regionalnie”, realizowanego w ramach akredytowanego projektu, sektora Młodzież Akcji 1. Mobilność Edukacyjna Programu Erasmus+. W wizycie uczestniczyli liderzy i uczestnicy młodzieżowi organizacji partnerskich z Polski i Węgier, biorących udział w projekcie.

Dzięki wizycie organizacje partnerskie miały okazję omówić szczegółowo wszelkie aspekty organizacyjne i merytoryczne związane z przygotowaniami do mobilności młodzieży, która będzie miała miejsce w dniach 19-26.04.2023r. w Centrum w Roskoszy.

Podczas spotkań omówiono szczegółowo harmonogram działań przygotowawczych i ewaluacyjnych, program mobilności, metody poszczególnych działań, narzędzia, opracowano regulamin, omówiono kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa młodzieży, dokumentacją, wyżywieniem, zakwaterowaniem, transportem, organizacją poszczególnych działań, specjalnymi potrzebami, finansami, działaniami ewaluacyjnymi i upowszechniającymi rezultaty projektu.

Przedstawiciele organizacji spotkali się także z Dyrektorem ECKiW OHP w Roskoszy, dr Karolem Sudewiczem oraz zwiedzili Internat w Białej Podlaskiej, gdzie odbyło się spotkanie z grupą podopiecznych ECKiW będących uczestnikami projektu.

Ponadto delegacja zapoznała się z działalnością Centrum w zakresie wychowania i realizacji projektów współpracy międzynarodowej, warunkami pobytu młodzieży na terenie ECKiW OHP w Roskoszy, upewniła się co do standardów i bezpieczeństwa zapewnionego uczestnikom projektu.

Ciekawym akcentem wizyty było zwiedzanie warszawskiej Starówki oraz szlaku wielokulturowego Południowego Podlasia.

Duże wrażenie na uczestnikach wizyty wywarła także wizyta w Branżowej Szkole I stopnia im. K.K. Baczyńskiego w Białej Podlaskiej, w której podopieczni ECKiW pobierają naukę, po której gości oprowadziła Zastępca Dyrektora bialskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Pani Anna Chmiel.

W projekcie „Eko-regionalnie” bierze udział 24-osobowa grupa młodzieży oraz dwóch liderów z Polski i Węgier. Głównym celem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie postaw ekologicznych u uczestników projektu i w ich społecznościach, szukanie sposobów na wykorzystanie odpadów i ograniczania produkcji śmieci oraz poznawanie przez uczestników i promowanie wśród lokalnej społeczności regionalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez tradycyjne wyroby, rękodzieło i kuchnię regionalną.