EFS: Zajęcia z informatyki

 
 
 
W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja kursu komputerowego. Kurs realizowany jest w ramach projektu: „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W kursie uczestniczy 30 osób, w wieku 18 – 24 lata nie posiadających kwalifikacji zawodowych. W trakcie kursu młodzi ludzie zdobywają wiedzę z zakresu: podstaw technik informatycznych, użytkowania komputerów, przetwarzania tekstów, arkusza kalkulacyjnego, grafiki menadżerskiej, usług w sieciach informatycznych.
 
Wiedza zdobyta w trakcie zajęć w znacznym stopniu zwiększy możliwości znalezienia zatrudnienia przez uczestników projektu.