Edukacja przeciwpożarowa

Dnia 22 kwietnia 2022r. aby poszerzyć swoją wiedzę z  zakresu edukacji przeciwpożarowej grupa wychowanków Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP z Roskoszy, ucząca się w Branżowej Szkole Rzemieślniczej I stopnia wraz z opiekunami wybrała się do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej.

Podczas wizyty w jednostce nasza młodzież miała okazję zapoznać się z pracą na stanowisku dowodzenia, gdzie przyjmowane i rejestrowane są zgłoszenia.

Mł.bryg.Marek Krupiński w bardzo interesujący sposób opowiedział młodzieży na czym polega trudna, odpowiedzialna i niebezpieczna praca strażaka oraz zaprezentował sprzęt pożarniczy, stanowiący wyposażenie jednostki.

Uczestnicy mieli okazję obejrzeć różnorodne wozy strażackie, usiąść za kierownicą samochodów, przymierzyć ubranie i hełm strażacki oraz obejrzeć sprzęt jakim dysponuje Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Białej Podlaskiej.

Wielką atrakcją dla wszystkich zwiedzających była symulacja akcji ratowniczo-gaśniczej zaprezentowana  przez strażaków. Jak wygląda przygotowanie i wyjazd na miejsce zdarzenia podczas alarmu oraz pokaz zjazdu na ślizgu.

Wychowankowie ECKiW OHP mieli okazję zobaczyć jak wygląda prawdziwa akcja ratunkowa osoby, która uległa zatruciu dwutlenkiem węgla. Wyniesienie poszkodowanego na noszach z płonącego budynku i udzielenie jej pierwszej pomocy.

Na zakończenie pobytu w jednostce cała grupa obejrzała ciekawy film ze zdarzeń losowych gdzie strażacy niosą pomoc poszkodowanym. Młodzieży bardzo podobało się spotkanie z JGR.

Mariola Mirońska, Aneta Zajączkowska-Stadnicka, Edyta Trębicka