ECKiW OHP na Targach Pracy

20 października 2015 r. w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej oraz Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

DSC_0917

Patronat honorowy nad targami objęli: Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zaś patronat medialny: Radiobiper oraz Tygodnik Życie Bialskie.

Uroczystego otwarcia Targów Pracy dokonał zastępca Komendanta LWK OHP Pan Paweł Maksym oraz rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pan Józef Bergier. W uroczystości wzięli udział m.in. : wiceprezydent miasta Biała Podlaska Adam Chodziński, Kierownik Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej Barbara Niedzińska, Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Pan Andrzej Czapski, Dyrektor CEiPM OHP w Białej Podlaskiej Pan Marek Doroszuk.

Podczas targów zaprezentowało się 21 pracodawców. W śród nich instytucje rynku pracy takie jak: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP , Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie-Filia w Białej Podlaskiej, Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie-oddział w Białej Podlaskiej. Służby mundurowe reprezentowane przez Miejski Komisariat Policji i Wojskową Komendę Uzupełnień w Białej Podlaskiej.

DSC_0944

Swoją ofertę przedstawiło także Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP z Roskoszy ukazując szeroką ofertę szkoleniowo- edukacyjną młodzieży. Poinformowano o kierunkach kształcenia oraz możliwości uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach EFS. Każdy zainteresowany mógł również skosztować pysznych smakołyków znajdujących się na stoisku ECKiW OHP, które zostały przygotowane przez młodzież kształcącą się w zawodzie kucharz.