ECKiW OHP na Gali Rozdania Nagród Edukacyjnych

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy znalazło się w gronie najlepszych organizacji, nominowanych w konkursie EDUinspiracje 2015 w kategorii „Edukacja pozaformalna młodzieży” za projekt pt. „Zgrane pokolenia”. W konkursie wybrano najlepsze projekty spośród ponad 3 tysięcy projektów zrealizowanych w ciągu ostatniego roku w ramach programu Erasmus+.

DSC_3556

Konkurs EDUinspiracje to jedna z najważniejszych inicjatyw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która od początku swojej działalności zajmuje się zarządzaniem europejskimi programami wspierającymi modernizację systemu oświaty. Głównym celem konkursu jest wyłonienie oraz promocja dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów zarządzanych operacyjnie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+. Tegoroczny, już piąty konkurs, przebiegał pod hasłem „Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie”.

CCI20151126

Gala Rozdania Nagród Edukacyjnych odbyła się 24 listopada 2015 r. w auli budynku Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Podczas Gali wręczania nagród Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy reprezentował Dyrektor ECKiW Andrzej Czapski oraz koordynator projektu Maja Hince.

23321448305_9c907c623e_o

23321451405_426751abaa_o

”Zgrane pokolenia” to projekt wielostronnej wymiany młodzieży, w którym wzięło udział 42 uczestników z Polski, Francji, Węgier i Litwy. Projekt związany był z odkrywaniem nowych i ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, dawnych gier i zabaw w krajach europejskich. Projekt propagował zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem różnorodności kulturowej. Ważnym elementem projektu była współpraca z lokalnym środowiskiem seniorów, działanie na rzecz lokalnej społeczności oraz pozaformalne wzajemne uczenie się międzypokoleniowe i międzykulturowe. Podczas międzynarodowej wymiany młodzież prezentowała dawne gry i zabawy w swoich krajach i zachęcała do brania w nich udziału pozostałych uczestników projektu, a także przeprowadziła gry i zabawy integracyjne, panel dyskusyjny o obywatelstwie europejskim, przeprowadziła wieczorek międzykulturowy oraz uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych w Białostockim Muzeum Wsi. Najważniejszym działaniem i posumowaniem całej wymiany było przygotowanie i przeprowadzenie pikniku dla dzieci, seniorów, lokalnych mediów i społeczności. Po wysłuchaniu wrażeń i opowiadań uczestników o projekcie, goście zostali zaproszeni do zwiedzania poszczególnych krajów, gdzie w przylegających salach uczestnicy z Polski, Litwy, Węgier i Francji prezentowali swoje kraje – najciekawsze miejsca, przysmaki, stroje, dawne gry i zabawy. Zarówno seniorzy jak i dzieci chętnie zwiedzali wszystkie kraje i poznawali poszczególne gry i zabawy. Kolejnym punktem pikniku był występ zespołu z Łomaz oraz koncert piosenek z lat młodości seniorów w wykonaniu uczestników projektu. Na zakończenie odbył się pokaz ulicznego teatru ognia. Podczas fazy ewaluacyjnej został opracowany i wydany folder, w którym młodzież zaprezentowała działania podejmowane w trakcie wymiany oraz najciekawsze dawne gry i zabawy w krajach partnerskich.
Dzięki realizacji projektu młodzież zdobyła nowe umiejętności, kompetencje i wiedzę. Uczestnicy nauczyli się większej otwartości, komunikatywności, kreatywności, lepszego współdziałania pomimo różnic kulturowych i pokoleniowych, do działania na rzecz lokalnego środowiska. Młodzież nabrała motywacji do zmiany trybu życia, szukania ciekawych sposobów na aktywne i kreatywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.