Dzień Ratownictwa Medycznego w internacie ECKiW OHP

13 października obchodzony jest Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji młodzież Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy działająca w kole naukowym „Ratuję i umiem ratować”, które zajmuje się edukacją z zakresu udzielania I-szej pomocy przedmedycznej, zorganizowała zajęcia warsztatowe dla uczestników internatu. Podczas zajęć młodzież zapoznana została z niezwykle odpowiedzialną i ciężką pracą ratowników medycznych.

Jak ważna jest, udzielana komuś w potrzebie pierwsza pomoc, wiemy wszyscy. Często właśnie dzięki niej, poszkodowany ma szanse przeżyć, a to właśnie ratownicy medyczni uświadamiają nam konieczność posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Codziennie walczą z czasem o ludzkie życie, oraz prowadzą szereg działań, dążących do uratowania życia pacjenta, pełnią wielogodzinne dyżury i często muszą znosić pretensje ze strony pacjentów.

W tym szczególnym dniu jakim jest Dzień Ratownictwa Medycznego, uczestnicy naszego Centrum chcąc okazać szacunek dla ich ciężkiej pracy, sami wcielili się w rolę ratowników medycznych. Realizując jedno z wielu wykonywanych przez instruktora zadań, uczyli się prowadzenia skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy jednoczesnym biciu rekordów w uciskaniu klatki piersiowej.

Celem zajęć była edukacja młodzieży w udzielaniu pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzymanie akcji serca i krążenia, podkreślanie szczególnej roli ratowników medycznych oraz  podziękowanie wszystkim osobom, które biorą udział w ratowaniu życia ludzkiego.

Wszystkim Ratownikom Medycznym z okazji ich święta życzymy aby ich codzienny trud i wysiłek był doceniany i szanowany bowiem, ich praca jest wyjątkowa, ratuje najcenniejszy dar – ludzkie życie i zdrowie.

 Mariola Mirońska, Aneta Zajączkowska – Stanicka