Dzień otwarty wioski ginących zawodów

18 maja 2017 r. w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbył się „Dzień otwarty wioski ginących zawodów” zorganizowany w ramach IV edycji ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Uczestnicy tego wydarzenia mogli zwiedzać z przewodnikiem wioskę ginących zawodów, do której należą pracownie i warsztaty wyposażone w sprzęt do nauki zawodów tkacza, zduna, dekarza/strzecharza, stolarza/kołodzieja, kowala, brukarza, rymarza, piekarza i cukiernika. Wioska, wzniesiona w architekturze tradycyjnej zabudowy wsi, powstała w wyniku realizacji przez OHP projektu pn. „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W programie imprezy znalazły się także warsztaty i spotkania dotyczące unijnych projektów współpracy międzynarodowej, zajęcia plastyczne, gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz konkurs wiedzy o UE. Można było także zapoznać się z ofertą edukacyjną trzech bialskich szkół, w których kształci się młodzież OHP: Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Zakład Doskonalenia Zawodowego.

Ponadto zgromadzeni goście mieli okazję skosztować bigos przygotowany w ramach praktycznej nauki zawodu przez młodocianych kucharzy ECKiW OHP.

Imprezę uświetnił pokaz fryzur oraz występy muzyczne zespołu „Forte” przygotowane przez uczniów ZDZ.

Piknik z okazji „Dnia otwartego wioski ginących zawodów” był dobrą okazją nie tylko do zwiedzenia obiektów wioski ale także do poszerzenia wiedzy o UE i integracji młodzieży.